Blogi

Koira lopetti ontumisen ja on taas kunnossa -vai onko?

Share |

Lauantai 12.11.2016 klo 8:38 - Jerry Ketola, osteopaatti


limp.jpgMonelle koiran omistajalle on tuttu tilanne, että koira alkaa ontumaan. Useimmiten ontuminen alkaa kaatumisen, liukastumisen tai törmäyksen seurauksena kun jalkoihin ja muualle koiran kehoon kohdistuu äkillinen ja ennalta-arvaamaton liike. Tyypillisiä tilanteita on liukkaalla tiellä tapahtuva jalan lipeäminen tai harrastuksissa tapahtunut törmäys esimerkiksi estettä päin. Useamman koiran perheessä koirat saattava törmäillä keskenään ja osumia tulee eri puolelle kehoa. Koiran ontuminen alkaa usein lähes välittömästi vamman jälkeen tai muutaman tunnin kuluttua siitä.

Yksi tyypillisimmistä ontumista aiheuttava asia on lihaksen tai lihas-jänneliitoksen venähdys, revähdys tai repeämä. Edellä mainitut käsitteet kuvaavat kudokseen kohdistuneen vamman laatua eli vaurion astetta. Yhteinen nimittäjä tällaisissa vammoissa on lihakseen kohdistuva nopea ja ennalta-arvaamaton ja hallitsematon liike-energia, joka ylittää lihaskudoksen venytystä sietävän rajan. Riippuen kudokseen kohdistuneen liikkeen voimasta, voidaan arvioida ja päätellä vamman laatua ja arvioida kudoksen paranemisnopeutta. Vamman vakavuutta voidaan päätellä myös koiran oirekuvasta ja ontumisen asteesta.

Miten venähdys ja revähdys tai repeämä eroavat toisistaan? Näitä nimityksiä vammoista käytetään usein ymmärtämättä tarkemmin niiden eroja ja merkitystä koiran elämään tai toipumiseen. Karkeasti voidaan luokitella niin, että venähdykset ovat lievempiä kuin revähdykset tai repeämät. Lievempi vaurio tarkoittaa, että kudoksen venyvyyden sietoraja on ylittynyt vähemmän kuin repeämässä. Lihaksen venähdys paranee siis keskimäärin nopeammin kuin repeämät. Yhteistä kaikille kudosvaurioille on vamman seurauksena syntyvä tulehdus eli inflammaatio. Se on elimistön oma prosessi, jossa vaurioalueelle saapuu kemiallisia tulehdustekijöitä, mitkä ajan kanssa korjaavat ja ”paikkaavat” vaurioituneen kohdan. Tähän kuluu aikaa vaurion vakavuudesta (lievä venähdys tai repeämä) riippuen 1-8 viikkoa.

Mitä merkitystä vammalla on koiralle?

Syntyneen vamman johdosta koira alkaa ontumaan eikä siis kykene varaamaan painoaan tasaisesti kaikille neljälle jalalle. Mietitäänpä hetki normaalia tilannetta kun kaikki on kunnossa ja neliveto on päällä tasaisesti. Tällainen tilanne on ihanteellinen koiran liikkumiselle ja sen on helppo käyttää kaikkia liikkumisen muotoja käyntiä, ravia ja laukkaa. Ontumisen seurauksena yksi jalka on poissa käytöstä tai se jalka varaa painoa vain osittain. Tämä vaikuttaa välittömästi koko koiran kehoon monella tavalla.

  • Koiran painopiste siirtyy ontuvasta jalasta poispäin, yleensä toiselle puolelle kehoa
  • Koiran terveet jalat ottavat siis lisää vastuuta ja joutuvat normaalia kovemmalle rasitukselle
  • Koiran selkärankaan ja kylkiluihin kohdistuu vääntöä ja selkäranka menee väkisinkin vinoon
  • Koiran lihakset voivat väsyä nopeammin ja lenkit voivat lyhentyä
  • Ajan kanssa koiran kehoon muodostuu lihaskireyttä ja rankaan syntyy jäykkyyttä eri liikesuuntiin, mitkä haittaavat koiran liikkumista

Ontuminen loppui ja koira on kunnossa –vai onko?

Usein ontuminen havaitaan helposti katsoessa koiran liikkumista, mutta toisinaan se voi olla haastavaa. Tämä liittyykin usein vamman vakavuuteen eli mitä selkeämpää ontuminen on, sitä enemmän on vauriota tapahtunut. Ontumisen kesto siis vaihtelee paljon parista askeleesta useampaan viikkoon. Ontuminen kuitenkin loppuu jossain vaiheessa (useimmiten) ja koiran kävely näyttää taas normaalilta. Riippuen koiran vamman vakavuudesta ja ontumisajan pituudesta voidaan päätellä onko koiralle ehtinyt kehittyä muualle kehoon liiallista rasitusta, kireyttä ja jäykkyyttä. Olen havainnut, että koirat oppivat todella nopeasti uuden tavan liikkua ja ne monesti pääsevätkin erinomaisesti eteenpäin ”kolmella” jalalla. Hintana tässä on edellä mainitut asiat eli kehoon kohdistuu rasitusta epätasaisesti ja varsinkin selkärankaan. Ongelmana tässä on se, että omistaja ei enää kykene silmillä havaitsemaan koiran liikkeen epäpuhtautta mikä on jäänyt ontumisesta ”päälle”.

Vastaanotolleni tulee jatkuvasti koiria, joilla on ontumista tai on ollut ontumista. Vammasta voi olla vuosia ja edelleen koiran kehosta löytyy siitä johtuvia kompensaatiolöydöksiä. Näitä löydöksiä ovat toispuoliset lihaskireydet, jalkojen lihasten tai jänteiden paksuuden erot ja selkärangan jäykkyys tiettyyn liikesuuntaan. Ontumista alun perin aiheuttanut lihasvamma paranee useimmiten viikoissa, mutta koiralle voi tuossa ajassa kehittyä muualle kehoon ongelmia. Tämän vuoksi suosittelen käyttämään koiraa osteopaatilla tai muulla terapeutilla aina ja heti ontumisen näennäisen loppumisen jälkeen.

Avainsanat: koiran ontuminen, osteopatia


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini